Interlan Netview - Societatea Nationala de Radiocomunicatii SA - AS15471
Hourly (1 Minute Average)

Daily (5 Minute Average)

Weekly (30 Minute Average)

Monthly (2 Hour Average)

Yearly (1 Day Average)